Founder Chairman

Sri. B V Dwarakanath

Vice-Chairman

SMT.SHUBHAPRADA ITAGI

Directors

SRI. UPENDRA D K

SRI. GOPINATH M

DR. MANJUNATH G KARANTH

SRI. UDAY SHANKAR B S

SRI. BYRAPPA B N

SRI. SANJEEVA MURTHY C A

SMT.NAMRATHA ANUP RAO

SRI. SAMPATH M R

SRI. GURURAJ C

SRI. SRINIVAS KOLAGI NEELAKANTA

SRI. SAMPATH KUMAR H S

SRI. VASANTH KUMAR K M

SPL.INVITEE

SRI. BHARATH KUMAR

General Adviser

Sri. M R Rama Chandra